Łukasz Dziedzic

Łukasz Dziedzic ur. 1977, Mysłowice.
Studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia w Cieszynie na kierunku Edukacja Artystyczna, w 2004 r. dyplom z Grafiki w pracowni prof. Andrzeja Pietsha; obecnie pracuje jako asystent na macierzystej uczelni; współprowadzi Galerię Szara w Cieszynie; zajmuje się sztuką wideo, fotografią, instalacją, malarstwem oraz projektami muzyczno-wizualnych performances.