Marek Rogulski

Absolwent PWSSP w Gdańsku. Artysta intermedialny, performer, muzyk. Zajmuje się projektami interdyscyplinarnymi. Autor i kurator kilkudziesięciu zbiorowych wystaw i projektów. Od 1992 prowadzi Fundację TNS a od 1995 Galerię Spiż 7 w Gdańsku, które założył.
W realizowanych projektach z udziałem zapraszanych artystów oraz w prowadzonych warsztatach artystycznych zwraca uwagę na duchowe aspekty sztuki, poprzez które próbuje wypracować nową perspektywę postrzegania postmodernizmu.