Marek Wasilewski

Ukończył PWSSP w Poznaniu (1993) i Central Saint Martins College of Art & De-sign w Londynie. (1998) Był stypendystą the British Council, Fundacji Fulbrighta i Kosciuszko Founda-tion. Jest profesorem ASP w Poznaniu, wykłada na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Jest autorem tekstów o sztuce i redaktorem naczelnym dwumie-sięcznika Czas Kultury.
Jego twórczość koncentruje się przede wszystkim na realizacjach wideo. Jego prace były pokazywane między innymi w Galerii Arsenał w Białymstoku, ga-lerii Wschodniej i galerii Manhattan w Łodzi, galerii ON i galerii AT w Poznaniu, Kunstmuseum Bonn, Musée d’art Moderne w Strasbourgu i Bunkrze Sztuki w Krakowie.