Rafał Jakubowicz

Urodzony w 1974 roku w Poznaniu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; Wydział Edukacji Artystycznej (1999) oraz Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (2000). Doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W pracy posługuje się różnymi mediami. Od 2000 roku wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od 2002 roku członek grupy Wunderteam. Autor publikacji w czasopismach artystycznych (m.in. „Czas Kultury”, „Orońsko. Kwartalnik Rzeźby”, „Tygodnik Powszechny”, „Format”, „Opcje”, „Exit”, „Odra”, „Kresy”, „Dyskurs”, „ARTeon”, „KUNST NU”, „Umělec”, „PRO MEMORIA. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau”, „Piktogram”, „Magazynu Sztuki On Line”, „Raster”) oraz katalogach wystaw. Od 2005 roku członek AICA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki). Mieszka w Swarzędzu.